Find best premium Joomla templates at GetJoomlaTemplatesFree.com

Początki działalności spółki to rok 1991.

Od 2001 roku przedsiębiorstwo specjalizuje się w usługach w zakresie zarządzania nieruchomościami, wspomaganiem rozwoju MSP a także w usługach z zakresu budownictwa.

Kierunki działania SAGITAR to:

- zarządzanie nieruchomościami mieszkaniowymi i komercyjnymi
- nadzorowanie i wsparcie procesu inwestycyjnego
- usługi doradcze i konsultingowe w zakresie: nadzoru nad wdrażaniem i funkcjonowaniem Systemów Zarządzania Jakością w MSP
- wspomaganie działań MSP zmierzających do uzyskania środków pomocowych w ramach programów dotacji z UE
- usługi w zakresie zdrowia psychicznego
- doradztwo personalne

Spółka Sagitar to firma rodzinna, łącząca wieloletnie doświadczenie z najnowszą wiedzą.